APIE INVESTICIJAS TRUMPAI

Investicijos  - tai priemones, kurios leidžia mums laikui bėgant gauti didesnę sumą nei buvo išleista. Jei išleidžiame kam nors 1000 eurų, ir žinome, kad dėl to gausime 1100 eurų – tai jau investicija. Iš esmės visus pirkinius arba pinigų leidimo būdus galime skirstyti į vartojimą arba investicijas.  Yra ir mišrių variantų, kurie gali būti ir investicija, bet tuo pačiu ir duoti vartojamąją naudą, šiuo konkrečiu atveju tai nekilnojamasis turtas (NT).

Investicijos reikalingos tiems, kas turi laisvų lėšų, ir nori iš jų turėti daugiau naudos ateityje. Vien tik laikant turimas lėšas banke, esant minimaliai palūkanų maržai ar visai jai nesant - lėšos panaudojamos neefektyviai. Pinigai turi dirbti, o juos įdarbinti padeda investicijos, iš kurių tikimasi susigrąžinti didesnę sumą nei investuota. Jei įsigyjame kažką, tikėdamiesi iš to uždirbti, tai jau investicija. 

Investicijos gali būti finansinės (akcijos, obligacijos) ir nefinansinės, dar kitaip vadinamos materialiosios investicijos. Tai nekilnojamas turtas - nors dažniausiai nekilnojamas turtas perkamas savoms reikmėms, dažnai jis įsigyjamas ir kaip investicija. Galima grąža tiek iš nuomos, tiek iš įsigyto nekilnojamo turto vertės padidėjimo.


INVESTICIJOS Į VILĄ RADIUM GRĄŽOS BŪDAI

Grąža iš NT vertės padidėjimo. Druskininkai yra vienas iš 4 Lietuvos kurortų, pastaraisiais metais teigiamai išsiskyręs iš kitų sparčiais paslaugų infrastruktūros modernizacijos ir plėtros tempais bei tapo lyderiu Lietuvoje kurortų ir sveikatingumo paslaugų rinkoje, todėl nekilnojamo turto investicijų plėtrai Druskininkuose yra plati ir palanki erdvė. To pasekmė yra nuolat mažėjantis nekilnojamo turto pardavimo kainų lygio skirtumas Vilniuje ir Druskininkuose.

Grąža iš nuomos. Pastarąjį dešimtmetį atvykstančiųjų srautai Druskininkų kurorte kasmet augo ir tai įtakojo ilgalaikės ir trumpalaikės gyvenamųjų patalpų nuomos kainų augimą. Ir nors ekonominio nuosmukio laikotarpiu, remiantis Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro duomenimis, per 2009 metus Druskininkuose apsilankė 172 591 turistai, t. y. 19% mažiau, nei 2008 metais, tačiau vėliau turistų skaičius vėl augo – 2010 metais buvo 203 062, o jau 2014 metais buvo 283 788.

Grąža iš NT vertės padidėjimo. Patogi Druskininkų kurorto geografinė padėtis. Druskininkai yra tik 130 km atstumu nuo Vilniaus ir Kauno miestų, kas užtikrina nuolatinį vietinių Lietuvos gyventojų srautą kurorte, o taip pat Druskininkų gyventojų puikų susisiekimą su pagrindiniais šalies miestais. Iš pietų kurortas ribojasi su Baltarusija, iš vakarų – su Lenkija. Patogus susisiekimas su Lenkija ir Baltarusija sudaro palankias galimybes pritraukti į kurortą atvykstančius iš šių valstybių.

Grąža iš NT vertės padidėjimo. Specifinės Druskininkų kurorto gamtos sąlygos. Druskininkų kurortas turtingas įvairios mineralizacijos vandenimis, savo chemine sudėtimi panašiais į žinomus Europos mineralinius vandenis, bei gydomojo durpinio purvo telkiniais. Dėl Druskininkus supančių pušynų, daugybės vandens telkinių oras čia labai švarus, o jame vyraujantys neigiami (lengvieji) jonai – esminis oro švarumo požymis. Dėl šios priežasties ieškantiems sveiko gyvenimo būdo neužterštoje aplinkoje Druskininkai tampa ne tik laikino , bet ir nuolatinio gyvenimo vieta.

Grąža iš nuomos. Druskininkų kurorto plėtros strategija ir esama infrastruktūra. Išskirtinės gamtinės sąlygos lemia pagrindines kurorto veiklos kryptis, tai – gydymo ir sveikatingumo veikla, turizmo, aktyvaus poilsio, sporto renginių, pramogų, konferencijų organizavimo veiklos, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos. Šiuo metu Druskininkai ( skirtingai nei sezoninio kurorto statusą turintys Palangos ir Neringos kurortai ) – tarptautinis, ištisus metus veikiantis balneologinis, purvo, mineralinio vandens ir klimato terapijos kurortas. Prie atvykstamojo ir vietinio turizmo augimo kurorte prisideda tokie traukos objektai kaip – Druskininkų gydykla , Vandens pramogų parkas , Grūto parkas , visus metus veikiančios dengta ir atvira slidinėjimo trasos , pasivaikščiojimo takai ir dviračių trasos. 2015 -2017 metais kurorte bus išplėstas vandens pramogų parkas pastatant naują korpusą su jūros paplūdimio imitacija ir universalus sporto kompleksas tarptautinėms varžyboms organizuoti.

Grąža iš NT vertės padidėjimo. Vilos Radium padėtis mieste ir pastato unikalumas. Druskininkuose yra išlikę tik keli kultūros paveldo pastatai ir vienas iš nedaugelio yra pastatyta XX a. pradžioje Vila Radium. Teritorija , kurioje yra pastatas yra istoriniame Druskininkų centre ir kuri LR Kultūros paveldo departamento sprendimu priklauso G209K vertybės teritorijai.

Grąža iš nuomos. Apgyvendinimui skirtų patalpų poreikio didėjimui Druskininkuose įtaką turi ne tik Lietuvos gyventojų sprendimas pasirinkti Druskininkus nuolatiniam ( ar laikinam) gyvenimui, bet ir atvykstančiųjų srautų Druskininkų kurorte augimas, kas įtakojo apgyvendinimo įstaigų Druskininkuose numerių užimtumo ( iki 58,2 proc.) augimą.

 

Apgyvendimo  numerių ir vietų užimtumas  Druskininkuose (2009–2014 m.)  2009 2010  2011 2012 2013 2014
Numerių užimtumas (proc.)  37,4  37,2  48,0  55,7  58,2  58,2 
Vietų užimtumas (proc.)  32,9  34,7  43,0  51,3  52,8  53,6 

Detalesnę informaciją rasite: www.info.druskininkai.lt

INVESTICIJOS GRĄŽOS IŠ NUOMOS VARIANTAI:

1. Variantas – Apartamentų savininkas pats organizuoja įsigytų apartamentų nuomą

Privalumas – galima savarankiškai derinti apartamentų naudojimą savo reikmėms su pageidaujamos trumpalaikės nuomos periodais. Daugelis savininkų , turinčių tinkamą nuomai nekilnojamą turtą Lietuvoje ar Europoje , naudojasi rezervavimo sistemos www.booking.com ar panašių sistemų paslaugomis, sudarydami sutartį su šia rezervavimo sistema ir mokėdami jai už gautas rezervacijas 12-15 procentų komisinį mokestį nuo gautų pajamų.

Šio trumpalaikės nuomos ( dažniausiai 1-3 dienos) varianto ypatybė yra tai, kad kiekvieną kartą atvykus svečiams savininkas pats turi „apgyvendinti“ svečius įteikiant jiems apartamento raktus, rūpintis inventoriumi , reikiamu kiekiu patalynės ir teikiamomis paslaugomis (šilto/šalto vandens ir elektros tiekimas) , taip pat spręsti visus iškilusius techninius ir organizacinius su perduodamu inventoriumi susijusius klausimus. Svečių išvykimo metu savininko buvimas vietoje taip pat pageidautinas, jau neskaičiuojant to, kad po svečių išvykimo reikia pakeisti patalynę (t. y. skalbti) ir skubiai parengti apartamentus kitų svečių atvykimui. Šiuo nuomos organizavimo atveju privalumą turėtų savininkai įsigiję du apartamentus, kurių viename gyventų nuolatos, o kitą nuomotų.

Tikėtinas pajamų iš nuomos variantas, esant 4 asmenų 2-3 kambarių apartamento paros vidutinei nuomos kainai 40 eurų ( nuo 30 EUR iki 50 EUR priklausomai nuo apartamentų dydžio ir sezono) ir esant vidutiniam metiniam užimtumui 30 proc.( žr. Druskininkų apgyvendinimo įstaigų užimtumą) :

40 EUR x 365 dienos x 0,3 ( užimtumo koef.) = 4380 EUR.

Pastaba: iš gautos pajamų sumos reikia sumokėti rezervavimo sistemos komisinį mokestį, mokesčius už komunalines paslaugas , skalbyklą, apartamento valymą ir kitas paslaugas.

2. Variantas – Apartamentų savininkas organizuoja įsigytų apartamentų nuomą sudarydamas sutartį su pastato administratoriumi

Privalumas – pagrindinius su apartamentų eksploatacija susijusius komunalinius mokesčius sumoka pastato administratorius , kuris savo jėgomis organizuoja ir visą apartamentų nuomos procesą. Žemiau pateikiama santrauka iš apartamentų savininko ir pastato administratoriaus sutarties projekto.

1. SUSITARIMO ESMĖ

1.1. Apartamento savininkas ( toliau tekste – „Savininkas“) atlygintinai perduoda Vilos Radium pastato administratoriui (toliau tekste – Administratorius) valdyti savo vykdomą veiklą – Savininkui nuosavybės teise priklausančio apartamento Vila Radium pastate (toliau tekste – „Patalpos“) nuomos verslą, šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis, o Administratorius perima perduodamą veiklą, vykdomą Patalpose , ir įsipareigoja ją vykdyti šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis savo rizika ir savo sąskaita, bei mokėti už tai Savininkui sutartyje nustatyto dydžio mokestį (toliau tekste – „valdymo mokestis“).

1.2. Kartu su nuomos verslu Administratoriui inventoriaus nuomos sutartimi yra perduodami Patalpose esantys baldai , įranga, interjero detalės, paveikslai ir kitas inventorius (toliau sutartyje- „Inventorius“).

1.3. Pasibaigus valdymo terminui Administratorius įsipareigoja grąžinti Savininkui visą gautą turtą pagal inventoriaus nuomos sutartį tokiame pačiame stovyje, kokiame jis buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų turto nusidėvėjimą.

2. VALDYMO TERMINAS

2.1. Valdymo terminas prasideda pasirašius Patalpų ir Inventoriaus priėmimo-perdavimo aktus ir baigiasi atitinkamai pasirašius Patalpų ir perduoto turto ir Inventoriaus grąžinimo aktus. Valdymo terminas negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) mėnesiai.

2.2. Administratorius, tvarkingai vykdęs pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, pasibaigus Sutartyje numatytam valdymo terminui, turi pirmenybės teisę, palyginti su kitais asmenimis, atnaujinti Sutartį Šalių sutartomis sąlygomis. Sutartis gali būti pratęsiama , jeigu Administratorius likus iki sutarties galiojimo pabaigos ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui raštu praneš Savininkui apie pageidavimą pratęsti sutartį.


3. ADMINISTRATORIAUS ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1.  Mokėti Valdymo mokestį , kaip nurodyta Valdymo sutartyje.
3.2. Laikyti Patalpas, bei inventorių geroje būklėje ir tinkamus eksploatacijai, išlaikant esamą interjerą tokios būklės ir tokio pat stiliaus, kokioje jis yra Patalpų perdavimo dieną, įvertinant normalų inventoriaus nusidėvėjimą
3.3  Kompensuoti Savininkui išlaidas, kurias šis patiria remontuodamas žalą, kurią padarė Administratoriaus, jo darbuotojų arba lankytojų veiksmai, sugadindami Patalpas, bei inventorių, jeigu Operatorius nesutinka pats likviduoti padarytos žalos.
3.4.  Atsiskaityti su apgyvendinimo paslaugų rezervavimo sistemomis .
3.5.  Nenaudoti ir neleisti naudoti Patalpų jokiai kitai veiklai, kaip tik apgyvendinimo ar su tuo susijusių paslaugų teikimu.


4. TIEKĖJŲ PASLAUGŲ MOKĖJIMAS

4.1. Administratorius moka už suteiktas paslaugas tiesiogiai paslaugų tiekėjams, jei Savininkas nesudarė tiesiogiai sutarčių su paslaugos tiekėjais ar Savininkas nemoka už paslaugas tiesiogiai paslaugos tiekėjams :

  1. Elektros energijos tiekimas (AB „Lesto“);
  2. Mokestis už šildymą ir karštą vadnenį (UAB “Litesko“);
  3. Nuotekos ir šalto vandens tiekimas( UAB “Druskininkų vandenys“);
  4. Lietaus nuotekų priėmimo mokestis (UAB “Druskininkų komunalinis ūkis“);
  5. Rinkliava už atliekų tvarkymą ( UAB “Druskininkų komunalinis ūkis“);
  6. Apsauga (jei paslauga teikiama);
  7. Internetas (jei paslauga teikiama );
  8. Patalpų valymas (jei paslauga teikiama);
  9. Patalynės skalbimas (jei paslauga teikiama)


5.  VALDYMO MOKESTIS

5.1. Valdymo mokestį Administratorius Savininkui moka eurais kas mėnesį (ketvirtį/metus) iki 10 (dešimtos) kito mėnesio dienos į Savininko atsiskaitomąją sąskaitą .
5.2.  Valdymo mokesčio dydis skiriasi priklausomai nuo Patalpų valdymo termino trukmės ir sezoniškumo.
5.3.  Valdymo mokesčio dydis nustatomas abipusiu Savininko ir Administratoriaus susitarimu (priklausomai nuo apartamentų tipo preliminarus valdymo mokesčio dydis 2016 metais yra nuo 1500 EUR iki 3000 EUR).
5.4.  Valdymo mokesčio dydis ir jo mokėjimo sąlygos su Administratoriumi gali būti aptartos Savininkui pasirašant Patalpų pirkimo preliminarią sutartį.